Package ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง Skin Prick Test เด็ก

เนื่องจากปัจจุบันเด็กเป็นภูมิแพ้กันค่อนข้างเยอะ ทำให้ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการแพ้ของลูกว่าเกิดจากอะไรและแพ้อะไร ซึ่งปัจจุบันมีวิธีทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือ Skin Prick test เพื่อใช้ในการทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคภูมิแพ้โดยการตรวจหาปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ผ่านการสะกิดบริเวณผิวหนังเพื่อตรวจหาว่าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดบ้าง

ราคา1,590-2,390 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package ยาฉีดฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยเด็ก

ในปัจจุบันได้มีผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามวัย อาทิ โตก่อนวัย หนุ่มสาวก่อนวัย เด็กที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ หรือในเด็กที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน)

ราคา22,700-27,500 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2568
ดูรายละเอียดซื้อเลย

Package Sleep test สำหรับเด็ก

ลูกน้อยคุณนอนกรนเสียงดังผิดปกติรึเปล่า หรือมีอาการหายใจลำบาก ควรระวังว่าอาจจะเป็นภาวะโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นได้ การตรวจ Sleep test สำหรับเด็ก เป็นการตรวจวิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหานอนกรนดังผิดปกติ ผู้ที่มีอาการหายใจลำบากและสงสัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

ราคา17,500-17,500 ฿
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
ดูรายละเอียดซื้อเลย
<