เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว BIPLANE IMAGING (EOS)

BIPLANE IMAGING (EOS) นวัตกรรมใหม่ของเครื่องเอกซเรย์ที่มีความคมชัด ใช้ปริมาณรังสีน้อย กว่า 6-9 เท่าของเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป โดยพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณภาพรังสีด้วยเทคโนโลยี ระดับโนเบิลไพรซ และเป็นครั้งแรกที่สร้างภาพ 3 มิติของโครงสร้างร่างกายในท่ายืนลงน้ำหนักตัว ตามธรรมชาติในชีวิตประจำวัน สามารถถ่ายภาพด้านหน้าและด้านข้างในครั้งเดียวได้ภาพเอกซเรย์ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ซึ่งเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัย อาการของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น