ข่าวสาร และกิจกรรม

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3)

โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA Reaccreditation ครั้งที่ 3) โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 23 (National HA Forum)   โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และนส.ปัทมพร บุพพะกสิกร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อยืนยันว่า โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นสถานพยาบาล ที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มุ่งสู่การบริการที่มีมาตรฐานและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผล กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

ประกาศผล กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู" รางวัลชนะเลิศ 1. ด.ญ.ปาริชาติ  พิทยรังสรรค์   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 1. ด.ญ.ณัชชา ณ ลำพูน   รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  1. ด.ช.ธีร์ธวัช  เทพกิดาการ   รางวัลชมเชย Gift Voucher ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  1. ด.ญ.จันทร์สิริ  สุขสำราญจิตต์ 2. ด.ช.ฐานพัฒน์ วานิชวงศ์วรรณ   รางวัลชมเชย บัตร Starbucks  1. ด.ญ.ณัฏฐ์ชยธร  ตรึงธวัชชัย 2. ด.ญ.ลัลลลิลล์  ไกรวัน 3. ด.ญ.วรินทร  ติขิณานนท์ 4. ด.ญ.ณัฐนิชา  ไชยกลาง 5. ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  สำเร็จพร 6. ด.ญ.ณฐพร  เส้นทอง   หมายเหตุ *ผู้ที่ได้รับรางวัลทางรพ.จะติดต่อกลับอีกครั้งเพื่อแจ้งขั้นตอนรับรางวัลต่อไป **คณะกรรมการตัดสินภาพวาดมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ***ภาพวาดของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรพ.วิภาวดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม