แจ็บ แอนด์ โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม สถานีบีทีเอส พญาไท

แจ็บ แอนด์ โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม สถานีบีทีเอส พญาไท

แจ็บ แอนด์ โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม สถานีบีทีเอส พญาไท ทางออก 3
พร้อมเปิดให้บริการสำหรับการฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาโรคทั่วไป วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 10.00-20.00น.

สอบถามพร้อมนัดหมายได้ที่ 082-903-6450