ประกาศ "งดเยี่ยม ผู้ป่วยทุกราย"

ประกาศ "งดเยี่ยม ผู้ป่วยทุกราย"

?ประกาศ !!!

เรียน ผู้ใช้บริการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อดังกล่าว ทางโรงพยาบาลวิภาวดี ขอประกาศ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" (จำกัดคนเฝ้า 1 คนต่อ 1 ห้อง และขอความกรุณาไม่เปลี่ยนคนเฝ้า) ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-5611111 กด 2