กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู"

ขอเชิญน้องๆ หนูๆ อายุระหว่าง 7 - 15 ปี มาร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา ภายใต้คอนเซ็ปต์ "โรงพยาบาลวิภาวดีในฝันของหนู" โดยการวาดภาพระบายสีขนาด  A3 (ขนาด 29.7 x 42 cm.) โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็น ดินสอสี, สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีโปสเตอร์, สีฝุ่น, สีชอล์ค, สีอะคริลิค 

ผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน

* อายุระหว่าง 7 - 15 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันที่ 20 ก.พ. 66)

กำหนดส่งผลงาน 

* ระหว่างวันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

 

ประกาศผลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ                       ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ทุนการศึกษา  5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ทุนการศึกษา  3,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล             วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์, บัตร Starbucks

* เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลและถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลวิภาวดี ชั้น 4 อาคาร 2 เลขที่ 51/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-058-1111 ต่อ 2432 โดยเขียน ชื่อ - สกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรของผู้วาดภาพ