บริการตรวจ RT-PCR Covid-19 Test สำหรับการเดินทาง กรุ๊ปทัวร์ชาวจีนหรือแบบ Walk-in

บริการตรวจ RT-PCR Covid-19 Test สำหรับการเดินทาง กรุ๊ปทัวร์ชาวจีนหรือแบบ Walk-in

บริการตรวจ RT-PCR Covid-19 Test สำหรับการเดินทาง กรุ๊ปทัวร์ชาวจีนหรือแบบ Walk-in

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-058-1111

Group booking contact 2150 ,2151

Individual Travelers contact Ext. 2222-2224