โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต Donate blood save life ประจำปี 2566

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต Donate blood save life ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต Donate blood save life
โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ประจำปี 2566

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)

ณ หน้าโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-058-1111 ต่อ 1