กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิต... “ให้ด้วยใจ...อุ่นใจผู้รับ”

ครั้งที่ 2  สำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สามารถมาบริจาคได้ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. 

ณ หน้าโถงห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี