กิจกรรม Road show “Health Fair 2022 (นิตยสารสุขภาพดี)

กิจกรรม Road show “Health Fair 2022 (นิตยสารสุขภาพดี)

          โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับ นิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรม “Health Fair @Hospital Road Show 2022” ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และดารารับเชิญ อีกทั้งกูรูทางด้านสุขภาพ ที่มาให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพที่ดี พบกับกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G อาคาร 2  

   กำหนดการ

เวลา 08.30 – 09.30 น. : ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวเปิดกิจกรรม

เวลา 09.30 – 10.00 น. : พิธีกรแนะนำบูทสนับสนุนกิจกรรม

เวลา 10.10 – 10.50 น. : แชร์ประสบการณ์เคล็ดลับสุขภาพที่ดี ร่วมกับศิลปิน ดารารับเชิญ

เวลา 11.00 – 11.50 น. : เสวนาหัวข้อ “โรคสายตาของทำงานยุคใหม่ Computer Vision Syndrome CVS ”

                                 วิทยากร แพทย์หญิงฤทัยรัตน์ วินิจฉัย จักษุแพทย์ ศูนย์จักษุและเลสิก รพ.วิภาวดี

เวลา 12.00 – 13.00 น. : ผ่อนคลายด้วยการแลกเปลี่ยนพร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพยุคใหม่

เวลา 13.00 – 14.00 น. : พิธีกรแนะนำผู้สนับสนุนกิจกรรม