รพ. วิภาวดี แจ้งย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่บริเวณหลังอาคาร 4

รพ. วิภาวดี แจ้งย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่บริเวณหลังอาคาร 4

ประกาศ!!

 

แจ้งย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่บริเวณหลังอาคาร 4 (จุดบริการไดร์ทรูเดิม) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

 

สามารถรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกวัน เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-5611111 กด 2