โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565

โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 พ.ย 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. เวลาพักกลางวัน)
ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 รพ. วิภาวดี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-561-1111 ต่อ 1