Live สด "ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธีการ TACE" โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล

Live สด "ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธีการ TACE" โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล

ติดตาม ? Live สด ?ในหัวข้อ "ทางเลือกในการรักษามะเร็งตับ ด้วยวิธีการ TACE" โดย นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ในวันพุธที่ 6 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น. มาร่วมถามคำถามกันเยอะๆ นะคะ ?