ย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่ข้างคลินิก ARI ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ย้ายจุดบริการ Drive Thru ไปให้บริการที่ข้างคลินิก ARI ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลวิภาวดี  ย้ายจุดบริการ Drive Thru  ไปให้บริการที่ข้างคลินิก ARI ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565   เป็นต้นไป     

 สามารถรับบริการตรวจหาเชื้อโควิดทุกวัน

คำอธิบาย: ⏰เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น.

คำอธิบาย: ☎️สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-5611111 กด 2

#COVID19 #โรงพยาบาลวิภาวดี