สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา กำหนดวันฉีดเพิ่ม 17-31 พฤษภาคม 2565

สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา กำหนดวันฉีดเพิ่ม 17-31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ!!

โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่จองวัคซีน Moderna

.

กำหนดวันฉีดเพิ่ม  17-31 พฤษภาคม 2565

เวลาให้บริการ 09.00-16.00 น. ตามที่มีในระบบ

.

เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-50 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.