ประกาศ จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 9 อาคารวิพลาซ่า

ประกาศ จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 9 อาคารวิพลาซ่า

 

จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ย้ายไปให้บริการที่ ชั้น 9 อาคารวิพลาซ่า 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  

เวลาให้บริการ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

 

?เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.