ประกาศ ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา

ประกาศ ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา

จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา

ปิดให้บริการ เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2565

ช่วงเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลขอสงวนช่องทางการติดต่อ Call Center ของรพ.สำหรับนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์เท่านั้น

 

จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ชั้น 9 อาคาร 4 ขอปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 5  เมษายน  2565 ดังนี้

วันจันทร์-อาทิตย์   เป็นเวลา 08.00-16.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน  2565

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 เวลาทำการ 08.30-17.00 น.