Q&A COVID-19 สถานที่กักตัว Hospital - Hospitel - Home Isolation

Q&A COVID-19 สถานที่กักตัว Hospital - Hospitel - Home Isolation

1.สิทธิ์ใดบ้างที่เข้ารับรักษาที่ รพ.วิภาวดีไม่มีค่าใช้จ่าย ?

คำตอบ

  -  กรณีผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว พัก Hospitel / Home Isolation ไม่มีค่าใช้จ่าย

       1. สิทธิ์ข้าราชการ            2. สิทธิ์บัตรทอง           3. สิทธิ์ประกันสังคม

  - กรณีผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง พักโรงพยาบาล ทุกสิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับค่าห้อง ส่วนต่างของค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ หรือค่าเบิกเบ็ดเตล็ดอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ Covid จะต้องชำระเอง

 

2.รายละเอียดการเข้าพักรักษา กี่คืน เตรียมอะไรอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ   

-  การรักษาที่ Hospitel การเตรียมตัวเสื้อผ้าของใช้สำหรับพักค้างคืน 6 วัน  มีอาหารให้ 3 มื้อ นอนห้องคู่ หรือห้องรวม 4 คน ตามที่มีห้องว่าง (หากประสงค์นอนห้องเดี่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ คืน) มีบริการทางการแพทย์เรื่องโควิดเท่านั้น มีแพทย์โทรเยี่ยมไข้สอบถามอาการ แต่มีพยาบาลประจำตลอด 24 ชม. พักรักษา 7 วัน และกลับไปกักตัวที่บ้าน 3 วัน

-  การรักษาที่ Hospitel กรณีที่มีผล ATK เป็นบวก (2ขีด) สามารถตรวจคอนเฟิร์มด้วย ATK จาก รพ.อีกครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

-  การรักษาแบบ Home Isolation กรณีผล RT PCR ยืนยันพบเชื้อ หรือ ATK เป็นบวก จาก รพ.อีกครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จะได้รับยารักษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ยาลดไข้ แก้ไอ ยาละลายเสมหะ เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ รวมบริการส่งอาหาร 3 มื้อไปที่บ้าน การพักรักษา 10 วัน

หมายเหตุ :

- จะไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากคนไข้ต้องการเองจะมีค่าใช้จ่าย

-  หากอยู่นอกสิทธิ์ ต้องการ Home Isolation กับ รพ.วิภาวดี มีค่าใช้จ่าย 6,000 บาท

- กรณีลงทะเบียน 1330 หรือได้รับยาจากส่วนงานใดแล้วไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ต้องโทรไปยกเลิกเอง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก

 

3. Hospitel / Home Isolation รับช่วงอายุเท่าไหร่บ้าง?

คำตอบ  

-  การรักษาที่ Hospitel  รับอายุตั้งแต่ 10-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีภาวะเสี่ยง อาทิเช่น โรคอ้วน น้ำหนักเกิน สตรีตั้งครรภ์

-  การรักษาที่ Home Isolation รับอายุตั้งแต่ 7 -75 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีภาวะเสี่ยง

**ต่ำกว่า 10 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัว พิจารณาเป็นเตียงในโรงพยาบาล

 

4.สิทธิ์บัตรทอง/บัตรประกันสังคม เป็นรพ.อื่นได้หรือไม่ ต่างจังหวัดใช้ได้หรือไม่ ?

คำตอบ  รพ. วิภาวดี รับสิทธิ์บัตรทอง/บัตรประกันสังคมทุกที่ รักษาเฉพาะโรค Covid-19

 

5.ถ้า ATK ขึ้น 2 ขีด แต่สิทธิประกันสังคมอยู่ที่อีกโรงพยาบาล สามารถเข้ารักษาแบบ Hospitel ได้หรือไม่ ?

คำตอบ สามารถเข้ารักษาตัวกับทางโรงพยาบาลได้ จะไม่มีค่าใช้จ่าย หากเป็นสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการหรือประกันสังคม แต่ถ้าเป็นสิทธิ์อื่นๆ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

หากสนใจสถานที่กักตัวกับทางโรงพยาบาลวิภาวดี สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการเข้ารับการรักษาได้ที่ลิงก์ คลิก https://forms.gle/FLoj7JPWkP7bkRGG9 และรอการติดต่อกลับจากทางโรงพยาบาล หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  War Room Covid-19  โทร. 02-561-1111 ต่อ 1305

 

6.จองเตียงก่อนเลยได้หรือไม่ รอติดต่อกลับกี่วัน ?

คำตอบ ไม่รับ Walk In หากมีผล ATK เป็นบวก (2ขีด) หรือผล RT-PCR ยืนยันพบเชื้อ หากท่านมีความประสงค์จะกักตัวที่ Hospitel หรือทำ Home Isolate เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง คลิก https://forms.gle/FLoj7JPWkP7bkRGG9

 

7.รักษาเรียบร้อยแล้วมีใบรับรองแพทย์ให้ด้วยหรือไม่ ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

คำตอบ มีใบรับรองแพทย์ให้  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

8. ตรวจ ATK แล้วแต่ทำประกันโควิดไว้ต้องการตรวจ RT-PCR ซ้ำ อีกครั้งสามารถทำได้หรือไม่และต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

คำตอบ  ทำได้ สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อขอเข้ารับการตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง แต่จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนและติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อเบิกค่าตรวจ จากนั้นรอผลทาง Email ได้เลย

 

9. ผล RT-PCR ที่อื่นสามารถเข้ามารับการรักษากับทาง รพ.วิภาวดี ได้หรือไม่ ?

คำตอบ ได้ แต่จะต้องรอตามลำดับคิวหากเป็นกรณีผู้ป่วยสีเหลือง/สีแดง จะไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีสีเขียวจะต้องเข้าพักรักษาที่ Hospitel หรือ ทำการ Home Isolation แทน และจะต้องเป็นสิทธิ์บัตรทอง, ข้าราชการ และประกันสังคม สิทธิ์อื่นๆ ในกรณีสีเขียวจะต้องทำการเสียค่าใช้เองตามจริง

 

10.หากผู้ป่วยโควิดต้องการเข้ามาติดต่อไป Hospitel  หรือการทำ Home Isolation สามารถจอดรถได้ที่ไหน?

คำตอบ สามารถจอดรถได้ที่อาคาร Vi Plaza ชั้น 6-7 จะมีรถกอล์ฟขึ้นไปรับ ณ จุดจอดรถ  โดยแจ้งกับ รปภ. ก่อนขึ้นจอด กรณีไปพักที่ Hospitel (โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ปาร์ค สวีท อยู่ที่ดินแดง)  สามารถนำรถไปจอดที่โรงแรมได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานก่อน

 

11. การตรวจสิทธิ์ประกัน OPD/IPD สำหรับผู้ป่วยโควิด ?

คำตอบ  ลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์กับทางบริษัทประกันของลูกค้าว่าครอบคลุมค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือไม่ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่แผนกบริการสิทธิประโยชน์ 02-561-1111 ต่อ 4156-58

 

12. หากต้องการเปลี่ยนแปลงการกักตัว เมื่อกรอกแบบฟอร์ม ระหว่าง Hospitel กับ Home Isolation ?ไปแล้ว จะทำอย่างไร

คำตอบ  สามารถเปลี่ยนแปลง ได้เมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียด บอกเจ้าหน้าที่ได้ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาได้เลย

 

13. จุดคัดกรองซ้ำก่อนเข้าพัก Hospitel / Home Isolation กับทาง รพ.วิภาวดี ?อยู่ที่ไหน

คำตอบ  จุดคัดกรองก่อนไป Hospitel / Home Isolation จะอยู่ที่บริเวณชั้น G อาคาร 2 (อยู่หลังอาคาร 2 ข้างถังออกซิเจน ทางออก รพ.วิภาวดี ซ.งามวงศ์วาน 42)

 

14. หากมีสิทธิ์ประกันชีวิตและสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ ?

คำตอบ  เบื้องต้นทางโรงพยาบาล จะให้ใช้สิทธิประกันชีวิตก่อน ส่วนเกินจึงจะใช้สิทธิบัตรทองได้  หากต้องการใช้สิทธิ์ประกันชีวิตด้วยแนะนำให้สอบถามกับสิทธิ์ประกันชีวิตของท่านเพิ่มเติมก่อนในกรณีต้องการเบิกค่ารักษา

 

15. หากตรวจ RT-PCR ที่ Drive Thru / แผนก ARI ต้องการใบรับรองแพทย์สามารถขอย้อนหลังได้หรือไม่ ?

คำตอบ 1. สามารถขอย้อนหลังเฉพาะผล Undetected (ไม่พบเชื้อ) ได้โดย

            - ถ้าตรวจ Drive Thru ติดต่อที่แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น G อาคาร 2 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท

            - ถ้าตรวจที่ ARI ติดต่อที่แผนก ARI ชั้น G อาคาร 4 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท

            2. หากผล Detected (พบเชื้อ) ให้แจ้งสถานที่เข้าพักรักษาตัว และจะได้รับตอนรักษาตัวครบกำหนดแล้ว

 

16. ถ้าเป็นชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการรักษาแบบ Hospital / Home Isolation ได้หรือไม่

คำตอบ ได้ แต่ต้องชำระเงินเองทั้งหมด ถ้าหากมีใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ถ้ามีประกันสังคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

17.หากตรวจ RT-PCR แล้วผลเป็นบวกจะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ  หากตรวจที่ รพ. วิภาวดี จะมี SMS ส่งให้ท่านกรอกความประสงค์ว่าต้องการเข้ารับการรักษาแบบ Hospitel / Home Isolation จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดตามที่ท่านแจ้งความประสงค์

 

18.คนที่เป็น Covid-19 และหายแล้วสามารถอยู่กับคนที่เพิ่งเป็น Covid-19 ได้หรือไม่ ?

คำตอบ สามารถอยู่บ้านเดียวกันได้ แต่ต้องพักแยกเป็นสัดส่วนกันเนื่องจากแต่ละคนอาจจะติดเชื้อ Covid-19 ต่างสายพันธุ์กัน                                                                                                                  

 

19. กรณีตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดแต่เป็นต่างด้าวถือพาสปอร์ตสามีคนไทย สามารถรักษาที่ Hospitel ได้หรือไม่ ?

คำตอบ กรณีถ้าเป็นต่างด้าวถูกกฎหมายมีพาสปอร์ต สามารถเข้ารักษาตัวที่โรงแรมได้ แต่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
 
20.อาการของ Covid-19 จะมีอาการอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ ผู้ป่วยมีอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงและเสียชีวิตได้ ซึ่งผู้ป่วยเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อ 2-14 วันได้แก่ ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย สัญญาณเตือนอันตรายที่ผู้ป่วยควรรบพบแพทย์

  • หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก (Difficulty breathing or shortness of breath)
  • เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกแน่นหน้าอก (persistent pain or pressure in the chest)
  • ระดับความรู้สึกตัวลดลง หรือมีอาการสับสน (New confusion or inability to arouse)
  • ใบหน้าหรือริมฝีปากม่วงคล้ำ (Bluish lips or face)

อย่างไรก็ตามหากรู้สึกหรือกังวลว่าผู้ป่วยอาการทรุดลง ควรปรึกษาแพทย์ แนะนำให้ตรวจCovid-19 แบบATK หรือ RT-PCR ถ้ากรณีผลเป็นบวก สามารถเข้ารักษาตัวกับทางรพ.ได้ หากเป็นสิทธิ์บัตรทอง สิทธิ์ข้าราชการหรือประกันสังคม จะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นสิทธิ์อื่นๆ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

 

21.ถ้าเคยติดเชื้อ Covid-19 แล้ว และรักษาหายแล้ว สามารถกลับเป็นซ้ำได้อีกหรือไม่ ?

คำตอบ สามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้

 

22. หากตรวจสอบสิทธิ์และขึ้นว่า “สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท)” แบบนี้ยังถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการเข้าพัก Hospitel หรือไม่ ?

คำตอบ ยังอยู่ในเงื่อนไขใช้สิทธิ์ได้ การยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท หมายถึงจะไม่ต้องเสียค่าบริการ 30 ในการเข้ารักษา

 

23. สามารถออกใบรับรองแพทย์ของการตรวจ ATK , Drive Thru เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ?

คำตอบ สามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ณ จุดลงทะเบียน

 
24. หากกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการเข้ารับการรักษา จะต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือไม่ และต้องรอกี่วัน ?

คำตอบ รอประมาณ 1-2 วันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าพักที่ Hospitel หรือการทำ Home Isolation

 

25. เด็กสามารถรักษาที่ Hospitel ได้หรือไม่ ?

คำตอบ หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้นและผู้ปกครองจะต้องเข้าพักอยู่ด้วย แต่ถ้าเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไปสามารถเข้าพักที่ Hospitel ได้ตามเงื่อนไขแต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

 

26.กรณีคนไข้ตั้งครรภ์ตรวจ ATK พบเชื้อ ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ หากผู้ป่วยตั้งครรภ์ตรวจ ATK พบเชื้อ แนะนำให้ตรวจ RT-PCR อีกครั้ง หากเป็นผู้ป่วยฝากครรภ์ที่รพ. วิภาวดี    สามารถเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ประเมินที่คลินิก ARI และแพทย์ที่ฝากครรภ์ด้วย ซึ่งการรักษาเข้ารับการรักษาได้ตามสิทธิ์ นอกสิทธิ์จะต้องชำระเงินเอง แต่ถ้าหากฝากครรภ์จากที่รพ.ใด แนะนำให้ตรวจกับรพ.ที่ฝากครรภ์ เพื่อจะได้ปรึกษากับแพทย์ที่ฝากครรภ์ไว้

 

27.ถ้าคนไข้จะติดต่อคลินิก ARI จะติดต่ออย่างไรเวลาไหน ได้บ้าง ?

คำตอบ การติดต่อคลินิก ARI เวลาทำการ 08.00-19.00 น. เบอร์ติดต่อ  02-058-1111 ต่อ 4132-3 หากมาหลังจากเวลาทำการ แนะนำติดต่อแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น G อาคาร 4

 

28.ถ้ารักษาใน Hospitel อื่นมาแล้ว อยากกักตัวเพิ่มเพื่อความสบายใจของครอบครัว มีบริการหรือไม่ ?

คำตอบ ได้ แต่ต้องชำระเงินเองทั้งหมด ซึ่งการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถเบิกได้

ค่าใช้จ่าย Hospitel (โรงแรมปริ๊นส์ตั้น ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.) ห้องเดี่ยว 2,500 บาท/วัน ห้องคู่/รวม 1,500 บาท/วัน รวมอาหาร 3 มื้อ

 

29.หากต้องการใบรับรองแพทย์ตัวจริง เพื่อไปเบิกกับหน่วยงานและบริษัทประกัน ต้องติดต่อได้ที่ไหน ?

คำตอบ ให้แจ้งที่สถานที่เข้ารับการรักษา เช่น โรงพยาบาล, Hospitel ตอนเข้ารับการรักษาและจะได้รับตอนรักษาตัวครบกำหนด กรณีติดต่อแผนกเอกสารการแพทย์เป็นการขอเอกสารย้อนหลังและมีค่าใช้จ่าย 300 บาท สอบถามเพิ่มเติมแผนกเอกสารการแพทย์ ชั้น 3 อาคาร 4 โทร. 02-058-1111 ต่อ 4346-47 หรือ Email: [email protected]

 

30.หากไป Hospitel และต้องขอใบรับรองแพทย์ กับชุดตั้งเบิกเคลมประกัน ขอได้ที่ไหน ?

คำตอบ ชุดตั้งเบิกเคลมประกัน จะไม่ใช่เฉพาะใบรับรองแพทย์ แต่จะประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ใบเคลม ซึ่งที่ Hospitel ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน และใบเคลมประกันได้ ทำให้คนไข้ไม่สามารถได้เอกสารไปเลย ต้องมาติดต่อที่โรงพยาบาล  โดยการมาติดต่อที่โรงพยาบาลต้องพ้นระยะกักตัว 10 วันแล้ว

ส่วนท่านที่ต้องการเฉพาะใบรับรองแพทย์ จะได้รับเอกสารก่อนออกจาก Hospitel ให้แจ้งความประสงค์กับพยาบาลได้เลย