ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (การเข้าพักรักษาตามสิทธิ์และค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (การเข้าพักรักษาตามสิทธิ์และค่าใช้จ่าย)

การเข้าพักรักษาตามสิทธิ์และค่าใช้จ่าย

            ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 รพ.เอกชนทุกแห่งอยู่ในระบบ UCEP PLUS คือ จะรับรักษาเป็นคนไข้ในตามสิทธิ์ เฉพาะผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลืองและสีแดงเท่านั้น ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินอาการว่าอยู่ในโซนสีอะไร โดยใช้หลักเกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข

            คนไข้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (รัฐวิสาหกิจ) ในส่วน สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนได้ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองจากภาครัฐ และประกันที่คนไข้มี ซึ่งโรงพยาบาลจะมีหน่วยงานประเมินให้

            ทั้งนี้คนไข้ โซนสีเขียว ที่ต้องการกักตัว หรือไม่มั่นใจที่จะอยู่คนเดียว สามารถเข้าพักรักษาตัวที่ โรงแรม ปรินส์ตัน ปาร์คสวีท (กรณีใช้สิทธิ์ความคุ้มครองจากภาครัฐคือ ข้าราชการ บัตรทอง 30 บาท)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID: @v-covid

 

คำแนะนำ

กระทรวงสาธารณสุข : https://covid19.moph.go.th/