ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (สถานที่ตรวจโควิด)

ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (สถานที่ตรวจโควิด)

สถานที่ตรวจโควิด

            รพ.วิภาวดี มีสถานที่ตรวจโควิดอยู่ 2 ที่ คือ

  1. คลินิกโรคระบบการหายใจ หรือ ARI คลินิก ตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 ฝั่งถนนวิภาวดี รังสิต ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการป่วย และสงสัยหรือมีความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID เปิดบริการ 08.00 – 19.00 น. รับตรวจทั้งแบบ ATK และ RT-PCR
  2. Drive Thru อยู่ด้านข้างอาคาร 4 (สามารถสอบถาม รปภ. เพื่อจะเข้ามาใช้บริการ) โดยสามารถตรวจโควิดได้โดยคนไข้ขับรถมาเอง ไม่ต้องลงจากรถรับตรวจแบบ RT-PCR อัตราค่าตรวจแบบ RT-PCR ครั้งละ 2,500 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 500 บาท

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ