ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (ตรวจหาเชื้อโควิด)

ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวเมื่อติด Covid-19 (ตรวจหาเชื้อโควิด)

ตรวจหาเชื้อโควิด

สามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ 2 วิธี คือ

  1. การตรวจแบบ ATK ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน จะมีทั้งแบบตรวจทางโพรงจมูกและน้ำลาย การใช้ชุดตรวจ ATK เป็นวิธีการตรวจแบบ Screening หรือตรวจคัดกรองเบื้องต้น ผู้ที่ติดเชื้อระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการก็อาจยังตรวจไม่ขึ้น 2 ขีด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1-3 วัน ก็อาจเริ่มพบขีดจางๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชุดตรวจ และลักษณะการใช้ชุดตรวจของผู้ทดสอบเองด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาการใช้งานอย่างถูกวิธี
  2. การตรวจแบบ RT-PCR คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต โดยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูกและลำคอ หรือที่เรียกว่า Swab สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อได้โดยตรง แม้เชื้อในร่างกายจะมีปริมาณน้อย หรือเพิ่งได้รับเชื้อและยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้ RT-PCR ยังสามารถตรวจพบเศษชิ้นส่วนของไวรัสในผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้วได้อีกด้วย ซึ่งจะได้ผลแม่นยำกว่า เป็นวิธีใช้ยืนยันการติดเชื้อ COVID เพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

คำแนะนำ

กระทรวงสาธารณสุข : https://covid19.moph.go.th/