งดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-2

งดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-2

รพ.วิภาวดีขอแจ้งงดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1-2 ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.2565  และวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2561-1111 กด 1