ประกาศ ปรับเวลาการให้บริการจุดฉีดวัคซีน Moderna

ประกาศ ปรับเวลาการให้บริการจุดฉีดวัคซีน Moderna

?? ประกาศ ??

จุดบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ชั้น 9 อาคาร 4 ขอปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

?เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-56 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.