ประกาศ สำหรับไตรมาสที่ 1/65 สามารถเลือกวันนัดหมายฉีดวัคซีน Moderna

ประกาศ สำหรับไตรมาสที่ 1/65 สามารถเลือกวันนัดหมายฉีดวัคซีน Moderna

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 (ท่านที่จองวัคซีนระหว่างวันที่ 31 ส.ค.64 ถึง 12 ต.ค. 64 )

ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดีได้ส่ง Link เปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนชื่อผู้ฉีดวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 1/65 แล้วนั้น ระบบจะเปิดให้ท่านจองวันเวลานัดฉีดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปโดยต้องให้ผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ดำเนินการเรียบร้อยก่อน

 

เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด :

https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/