สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ขยายถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 ขยายถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

??ประกาศ!!??

สำหรับผู้ที่จองซื้อวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 (ท่านที่จองวัคซีนระหว่างวันที่ 16มิ.ย.64-3 ก.ค.64) โรงพยาบาลวิภาวดี ขยายเวลาการจองฉีดวัคซีน Moderna รอบไตรมาสที่ 4/64 จากเดิม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

>>>ขยายถึง วันที่ 30 เมษายน 2565<<<

ท่านสามารถเข้าไปเลื่อนกำหนดจองฉีดวัคซีนได้ใหม่ทางระบบ ผ่านทาง [email protected] ของรพ. @vibhavadihospital ขอให้ท่านรีบดำเนินการภายใน 31 ม.ค.65

หมายเหตุ: โรงพยาบาลได้เพิ่มหมายเลขติดต่อภายในเป็น 12 คู่สาย ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา โทร.02-0581111 ต่อ 2445-56 เป็นช่องทางติดต่อที่สะดวกมากขึ้นเพื่อรองรับการบริการสำหรับทุกท่านต่อไป

เลื่อนนัด/เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/