ประกาศ!! นัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 3 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

ประกาศ!! นัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 3 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

 

ด้วย รพ.วิภาวดี จะทำการปรับวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ เนื่องจากการส่งมอบวัคซีนขาดช่วง ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2564

จากแถลงการณ์ขององค์การเภสัชกรรม ที่จะได้รับวัคซีน lot 3 มาถึงประเทศไทย เดือน มกราคม 2565 นี้  รพ.จึงพร้อม ที่จะฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 โดยโรงพยาบาลต้องทำการกำหนดวันนัดฉีด ใหม่ตามลำดับคิวเดิมที่ท่านได้รับไปแล้ว

 

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาล ได้เพิ่มกำลังการฉีดจากเดิม 1,800 คนต่อวัน เป็น 2,500 คน ต่อวัน เพื่อเร่งฉีดให้ถึง  คิวของท่านโดยเร็ว

โรงพยาบาลจะทำการ SMS ถึงท่านให้ทราบกำหนดการนัดหมายใหม่ (ซึ่งอาจคาดเคลื่อนจากเดิมบ้าง) โดย ท่านสามารถเปลี่ยนวัน เวลาได้ จนถึงก่อนกำหนดนัดตามระบบล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด 

หมายเหตุ รพ.คาดว่า จะได้รับ วัคซีน ทั้งหมดประมาณ 50,000 โดส  ใน lot นี้
 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

 

เช็คคิว/เปลี่ยนชื่อผู้ฉีด : https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-0581111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.