โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ!!   โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ในล๊อตที่ 3  หากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna มาเมื่อใด จะรีบทำการ SMS แจ้งวันฉีดวัคซีนให้ท่านทราบทันที โดยจะลำดับจากวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรก

ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยน ผู้ฉีดได้ จนกว่า รพ.จะมี SMS ไปยืนยันการนัดหมาย หลังจากได้รับจัดสรรวัคซีนมาในล๊อตที่ 3 มาแล้ว

 

หมายเหตุ :

ท่านที่รับวัคซีน Moderna เป็นเข็ม 1 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564-22 ธันวาคม 2564 ทางรพ. ได้เก็บวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ท่าน ได้ฉีดตามกำหนด

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น

จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และ Call Center ศูนย์วัคซีน Moderna  ปิดให้บริการ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา  รพ.วิภาวดี  โทร.02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.