ประกาศ จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีน Moderna ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

ประกาศ จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีน Moderna ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

จุดฉีดวัคซีน Moderna โรงพยาบาลวิภาวดี และCall Center ศูนย์วัคซีน Moderna

ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

 

ช่วงเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลขอสงวนช่องทางการติดต่อ Call Center ของรพ.สำหรับนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์เท่านั้น

 

1. สำหรับผู้ที่ได้รับคิวในช่วงวันที่ 31 ธค.64-3 มค.65 หรือผู้ที่มีคิวแต่ยังไม่ประสงค์จะฉีดในรอบนี้ สิทธิ์ของท่านจะยังอยู่ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวันนัดหมายในรอบการฉีดครั้งต่อไปอีกครั้ง  โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับ

 

2. การรับสิทธิ์วัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ

 

3. ก่อนนัดหมายวันฉีดวัคซีนในระบบ ควรศึกษาข้อมูลระยะห่างที่เหมาะสมในการรับวัคซีน เพื่อความปลอดภัยของท่าน

 

4. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น

 

เช็คคิวฉีด https://www.vibhavadi.co.th/modernavaccine/default/

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.