ประกาศวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 2 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

ประกาศวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ Lot ที่ 2 สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนนัดออกไป

ด้วย รพ.วิภาวดี จะทำการปรับวันนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่ เนื่องจากการส่งมอบวัคซีนขาดช่วง ตั้งแต่วันที่ 16 พย 2564 

จากแถลงการณ์ขององค์การเภสัชกรรม ที่จะได้รับวัคซีน lot 2 มาถึงประเทศไทย วันที่ 27 พย. นี้  รพ.จึงพร้อม ที่จะฉีดวัคซีน วันจันทร์ที่ 29 พย.โดย โรงพยาบาลต้องทำการกำหนดวันนัดฉีด ใหม่ตามลำดับคิวเดิมที่ท่านได้รับไปแล้ว

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาล ได้เพิ่มกำลังการฉีดจากเดิม 1800 คนต่อวัน เป็น 2500 คน ต่อวัน เพื่อเร่งฉีดให้ถึง  คิวของท่านโดยเร็ว

โรงพยาบาลจะทำการ SMS ถึงท่านให้ทราบกำหนดการนัดหมายใหม่ (ซึ่งอาจคาดเคลื่อนจากเดิมบ้าง) โดย ท่านสามารถเปลี่ยนวัน เวลาได้ จนถึงก่อนกำหนดนัดตามระบบล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันฉีด  

หมายเหตุ รพ.คาดว่า จะได้รับ วัคซีน ทั้งหมด ประมาณ 80,000 โดส ใน lot นี้ และจะทำการฉีดได้ถึง วันที่ 17 ธค.64 หลังจากนั้น ต้องรอวัคซีน lot ต่อไป

ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.