ขอแจ้งงดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนพฤศจิกายน

ขอแจ้งงดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนพฤศจิกายน

โรงพยาบาลวิภาวดีขอแจ้งงดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4/2564 ในเดือนพฤศจิกายน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาศนี้