ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

คำอธิบาย: ?โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเลื่อนฉีดวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีคิวฉีด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรวัคซีน จากองค์การเภสัชกรรม ในล๊อตที่ 2

 

หากโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna มาเมื่อใด จะรีบทำการ SMS แจ้งวันฉีดวัคซีน ให้ท่านทราบทันที โดยจะลำดับจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรก

 

ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยน ผู้ฉีดได้ จนกว่า รพ.จะมี SMS ไปยืนยันการนัดหมาย หลังจากได้รับจัดสรรวัคซีนมาในล๊อตที่ 2

 

หมายเหตุ :

ท่านที่รับวัคซีน Moderna เป็นเข็ม 1 ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2564 ทางรพ. ได้เก็บวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ท่าน ได้ฉีดตามกำหนด คือ 7-13 ธันวาคม 64 ท่านไม่ต้องกังวล

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดว่าถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา  รพ.วิภาวดี  โทร.02-5611111 ต่อ 2445-7 ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.