ประกาศแจ้ง จำนวนวัคซีน Moderna ที่ได้ รับจัดสรร (รอบที่ 1) 

ประกาศแจ้ง จำนวนวัคซีน Moderna ที่ได้ รับจัดสรร (รอบที่ 1) 

ประกาศแจ้ง จำนวนวัคซีน Moderna ที่ได้ รับจัดสรร (รอบที่ 1) 

โรงพยาบาลวิภาวดี ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 26,000 โดส โดยจะแบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าองค์กร 2,600 โดส และบุคคลทั่วไป 23,400 โดส
 
โดยโรงพยาบาลจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทำการฉีดตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่ จะมีการขาดส่งของวัคซีน จากทางองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดย รพ. จะเลื่อนไปเป็นวันถัดไปที่ ได้รับส่งมอบวัคซีน หรือวันที่เร็วที่สุด

เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีได้จัดคิวฉีด ตามลำดับการจ่ายเงิน ครบทุกคนและจัดลำดับการฉีดที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1- 1,800
วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 1,801- 3,600
วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 3,601- 5,400
วันที่ 12 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 5,401 – 7,200
วันที่ 13 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 7,201- 9,000
วันที่ 14 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 9,001-10,800
วันที่ 15 พฤศจิกายน 64 ลำดับคิวที่ 10,801-12,600

หมายเหตุ : **ลำดับคิวอาจมีการขยับได้ หากผู้ที่ซื้อแพ็คเกจ แจ้ง เป็นเข็มกระตุ้นทั้ง 2 เข็ม แทนการฉีดแบบเข็มแรก
.
โดยหากระหว่างนี้ ทางองค์การเภสัชกรรม ไม่มีประกาศส่งมอบวัคซีนล๊อตที่ 2  ทาง โรงพยาบาลจะจำเป็นต้องเลื่อนการฉีด เพื่อสำรองเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และจะแจ้งให้ท่านทราบทาง SMS อีกครั้ง
.
แต่หากทางองค์การเภสัชกรรม มีกำหนดส่งมอบวัคซีนล๊อตที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ทาง โรงพยาบาลจะทำการฉีดต่อไปเรื่อยๆ โดยอาจจะมีการเพิ่มหรือลดจำนวนการฉีดต่อวัน ตามการส่งมอบจากทางองค์การเภสัชกรรมเป็นหลัก (เนื่องจากอาจจะมีการเพิ่มจำนวนการฉีดต่อวัน ขอให้ท่านเข้าระบบการเลื่อนวันนัดฉีด เพื่อ เข้าไปดูวันและเวลาที่ว่างอยู่เสมอ เพราะอาจจะมีช่วงเวลาที่ว่างตรงตามที่ท่านต้องการได้) โดยหากมีการลด จะเป็นการเลื่อนตามลำดับก่อนหลังที่ได้ลงไว้ในระบบเป็นเกณฑ์
.
ท่านที่ไม่ระบุยืนยันตัวตนผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) จะยังไม่ได้วันและเวลาที่ฉีด 
สำหรับผู้ที่ได้ระบุข้อมูลผู้ฉีดก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น. โรงพยาบาลจะส่ง กำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านทาง SMS และ Email ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  

หากท่านได้รับแล้วและต้องการเลื่อนสามารถดำเนินการตามคู่มือการเลื่อนนัดฉีดวัคซีน  https://youtu.be/DbFwSVSACNE

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเลื่อนวันและเวลานัดฉีดได้ หากวันและเวลาที่ท่านต้องการนั้นมีผู้เลื่อนออกไป หรือยังว่างอยู่
.
ท่านจะไม่สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ 48 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดฉีด ของท่าน 

ในกรณีที่ผ่านวันนัดหมายของท่านแล้ว และท่านไม่ได้เข้ามารับวัคซีน ท่านจะไม่สามารถเลื่อนคิวด้วยตนเองได้ ต้องเลื่อนนัดผ่าน ศูนย์วัคซีน Moderna 

การเปลี่ยนตัวผู้ฉีด จะต้องเปลี่ยนในระบบโดยผู้ที่ทำการจ่ายเงินเท่านั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหน้างานได้

ในวันให้บริการฉีดวัคซีน กรุณามาให้ตรงในช่วงเวลานัดหมายของท่าน เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด
.
☎️ศูนย์วัคซีนโมเดอร์นา รพ.วิภาวดี  โทร.02-5611111 ต่อ 2445-6 ทุกวันในเวลา 08.30-17.00 น.