ขอแจ้งกำหนดการเลื่อนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้มารับบริการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564

ขอแจ้งกำหนดการเลื่อนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ให้มารับบริการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอแจ้งกำหนดการเลื่อนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ผ่านระบบหมอพร้อม โดยดำเนินการ SMS แจ้งผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการนัดหมาย ตามตารางที่แนบมานี้ ให้มารับบริการฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 วันใดก็ได้ตามความสะดวก

 

หมายเหตุ:

? รพ.วิภาวดี ได้รับการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 เฉพาะรายชื่อผู้ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรก ที่โรงพยาบาลวิภาวดีเท่านั้น‼ จึงไม่สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับบุคคลทั่วไปได้

? ผู้ที่จะรับบริการฉีดวัคซีนหมอพร้อมเข็มที่ 2 ขอให้มาตามนัด ตามวันเวลาที่นัดหมายไว้

 

สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-561-1111 ต่อ 2222 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.