กิจกรรม Mother Class ประจำปี 2564

กิจกรรม Mother Class ประจำปี 2564

กิจกรรม “Mother Class” ประจำปี 2564 โดยได้แบ่งการอบรมตามช่วงอายุครรภ์ เพื่อความเหมาะสมให้กับคุณแม่ โดยกำหนดการอบรมเลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูติ-นรี โทร.02-5611111 ต่อ 2220 เปิดบริการทุกวัน 08.00-20.00 น.