การจัดสรรวัคซีน Moderna สำหรับผู้จอง รอบไตรมาสที่ 4/2564

การจัดสรรวัคซีน Moderna สำหรับผู้จอง รอบไตรมาสที่ 4/2564

การจัดสรรวัคซีน Moderna

สำหรับผู้จอง รอบไตรมาสที่ 4/2564

 

องค์การเภสัชกรรม คาดว่าวัคซีน Moderna จะเข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

เป็นต้นไปนั้น

 

โรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับจัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนที่จองไว้ ใน 1.9 ล้านโดส

เป็นจำนวนประมาณ 87,500 โดส

ส่วนที่เหลือจะได้รับวัคซีนภายในไตรมาสที่ 1/2565

 

โรงพยาบาลจะกำหนดวัน เวลานัดหมายฉีดวัคซีน เมื่อได้รับส่งมอบวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดไว้ว่าสามารถฉีดวัคซีน Moderna ให้ได้ วันละ 2,000 คน

ขอให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่จองมา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youtu.be/7F1ohPsfUag

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วัคซีน Moderna โทร. 02-5611111 ต่อ 2445-6 ทุกวัน 08.30-17.00 น.