ชุดตรวจCOVID-19 Antigen Test

ชุดตรวจCOVID-19 Antigen Test

ชุดตรวจCOVID-19 Antigen Test

รู้ผลเร็ว สะดวก ง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง (Self Test) กับ ชุดตรวจCOVID-19 Antigen Test ในราคาชุดละ 150 บาท ซื้อมากกว่า 2 ชุด รับส่วนลด 20%

หากผลATKเป็นบวก รพ.ตรวจRT-PCRให้ไม่มีค่าใช้จ่ายและพักรักษาตัวที่รพ.วิภาวดี หรือ Hospitel (โรงแรมปริ้นส์ตัน พาร์ค กรุงเทพฯ)

หมายเหตุ
    - กรณีให้พยาบาล Swab ให้คิดค่าบริการพร้อมชุดตรวจ 500 บาท
    -กรณีต้องการ Swab พร้อมใบรับรองแพทย์ คิดค่าบริการพร้อมชุดตรวจ 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อคลินิกARI (08.00น.-18.00น.) หรือคลินิกผู้ป่วยนอกที่ท่านรับบริการ

02-058-1111 ต่อ 2222-2225