ปรับราคาใหม่ Drive Thru COVID-19 Test (ตรวจแบบ RT-PCR) ปรับราคาค่าตรวจใหม่เป็น 2,500 บาท

ปรับราคาใหม่ Drive Thru COVID-19 Test (ตรวจแบบ RT-PCR) ปรับราคาค่าตรวจใหม่เป็น 2,500 บาท

 ปรับราคาใหม่!!

 Drive Thru COVID-19 Test (ตรวจแบบ RT-PCR) ปรับราคาค่าตรวจใหม่เป็น 2,500 บาท ต้องการใบรับรองแพทย์ชำระเพิ่ม 500 บาท รับตรวจวันละ 300 ราย โดยการนัดหมาย กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ลงทะเบียนล่วงหน้า รอ sms ตอบกลับนัดหมายวัน เวลา ตรวจ และต้องแสดง SMS เพื่อเข้ารับการตรวจ (กรณี Walk in ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการรับตรวจเท่านั้น)

.

 กรอกแบบฟอร์มคัดกรองคลิก: https://forms.gle/i3mUsGUjqKTDBzMs9

⏰เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น.

☎️สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-5611111 กด 2

** หมายเหตุ :

1.กรณีลงทะเบียนครบในแต่ละวัน ระบบจะปิดลงทะเบียน และจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งในวันถัดไป

2.การลงทะเบียน กรุณาใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 คน ต่อ 1 หมายเลข