ประกาศเรื่อง วัคซีน Moderna

ประกาศเรื่อง วัคซีน Moderna

 

 

โรงพยาบาลวิภาวดี ขอยืนยันว่า ทุกท่านที่จองซื้อกับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้ โรงพยาบาลวิภาวดี มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่า จะไม่มีปัจจัยอื่นๆที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วัคซีนจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ