ประกาศ!! ด้วยรัฐบาลเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป

ประกาศ!! ด้วยรัฐบาลเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป

ประกาศ!!

ด้วยรัฐบาลเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้เข็ม 1 เป็น Sinovac และเข็ม 2 เป็น AZ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ว่าท่านจะได้รับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ 1 โดยมารับบริการได้วัน เวลาเดิมที่นัดหมาย ในหมอพร้อม จุดลงทะเบียน ชั้น 9 อาคาร 4