งด ลด ถุง รพ.วิภาวดีกับถุงกระดาษ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก

งด ลด ถุง รพ.วิภาวดีกับถุงกระดาษ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก

รพ.วิภาวดีกับถุงกระดาษรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2550 โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และจำนวนถุงพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง