ประกาศแจ้งลำดับคิวการรับวัคซีน Moderna ตามวัน/เวลาการชำระเงิน

ประกาศแจ้งลำดับคิวการรับวัคซีน Moderna ตามวัน/เวลาการชำระเงิน

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลโควต้าวัคซีน Moderna ที่รพ.เอกชนได้รับจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม ในสื่อ Social นั้น

โรงพยาบาลวิภาวดีขอเรียนว่า โรงพยาบาลจะบริหารจัดการ ให้ได้มาซึ่งวัคซีน ให้เพียงพอกับจำนวนยอดจองให้มากที่สุด ซึ่งคาดว่า จะได้ใกล้เคียงกับยอดที่จองเข้ามา และขอแจ้งลำดับ คิวประมาณการรับวัคซีน  Moderna (เป็น package) ตามวัน/เวลาการชำระเงิน มาพร้อมนี้ 

อนึ่ง ผู้ที่มีการชำระเงินค่าวัคซีนเข้ามาหลังวันที่ 3 กค.64 (หลังจากการปิดรับจองรอบสองแล้ว) โรงพยาบาลจะแจ้งลำดับคิวให้ทราบภายหลัง