ตอบข้อสงสัยเรื่องการจองวัคซีน

ตอบข้อสงสัยเรื่องการจองวัคซีน

ตอบข้อสงสัยเรื่องการจองวัคซีน ? UPDATE ?

1. จองวัคซีนไปแล้ว โอนเงินและส่งหลักฐานการจองให้ทางโรงพยาบาลแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าการจองสำเร็จ

ตอบ

กรณีจองทาง website

- จะมีระบบอัตโนมัติ 2C2P จากธนาคาร หรือปรากฏคำว่า Payment Successful และจะตามด้วยอีเมลอัตโนมัติจากระบบแจ้งกลับให้ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันว่าการจองสำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บอีเมลนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป

กรณีจองและชำระเงินที่โรงพยาบาล

- ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว ถือเป็นการจองที่สำเร็จ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บใบเสร็จรับเงินนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป

- สำหรับท่านที่จองวัคซีนที่แพคเกจ 3,800 บาท หรือ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะมี SMS แจ้ง linkให้ท่านระบุข้อมูลสำหรับรับเงินคืน

กรณีจองโดยการโอนเงิน จะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1) ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล

2) เมื่อโรงพยาบาลได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับให้ท่านทราบ โดยในอีเมลจะมีข้อความว่า “ใบจองชั่วคราว รอโรงพยาบาลตรวจสอบอีกครั้ง”

3) โรงพยาบาลจะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายการชำระเงินของท่านกับทางธนาคารที่ท่านใช้โอนเงินเข้ามา

4) เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย โรงพยาบาลจะมีอีเมลถึงท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการจองสำเร็จ และสำหรับท่านที่จองวัคซีนที่แพคเกจ 3,800 บาท หรือ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการคืนเงินค่าวัคซีนให้ท่านพร้อมกันในอีเมลนี้ ขั้นตอนต่อไปคือท่านเก็บอีเมลนี้ไว้เป็นหลักฐาน และรอรับการแจ้งลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลต่อไป

? ขณะนี้โรงพยาบาลได้รับข้อมูลการโอนเงินของท่านที่จองระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2564 โดยโรงพยาบาลส่งอีเมล “ใบจองชั่วคราว รอโรงพยาบาลตรวจสอบอีกครั้ง” ให้กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

?? กรณีที่ไม่พบอีเมล ขอความกรุณาท่านตรวจสอบใน inbox, trash, junk, archive เนื่องจากอีเมลที่โรงพยาบาลส่งไปอาจจะอยู่ในกล่องรับข้อความดังกล่าว

❓กรณีบางท่านอาจจะได้รับ SMS ด้วย เนื่องจากในช่วงแรกของการเปิดรับจองการตอบกลับทางอีเมลมีปัญหา จึงมีการส่ง SMS ไปให้ลูกค้า เพื่อยืนยันการจองวัคซีนในเบื้องต้น ดังนั้น ขอให้ท่านยึดที่อีเมลตามคำอธิบายข้างต้นเป็นสำคัญ

2. กรณีชำระเงินแล้ว ยังไม่ได้รับหลักฐานตอบรับการจองจากโรงพยาบาล

ตอบ

- ขอความกรุณาท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล ตามที่ระบุในข้อการจองโดยการโอนเงิน ตาม link ด้านล่างนี้ ?

⬇️ https://forms.gle/UzHReTZGnhUK9xa96

- สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาลแล้ว ขอความกรุณาท่าน “ไม่ต้อง” ส่งซ้ำอีก

- สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินให้โรงพยาบาล “ในช่องทางอื่น” ขอความกรุณาให้ท่าน “ส่งอีกครั้ง” ผ่าน google form

- ทั้งนี้ เพื่อโรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด

3. ส่งหลักฐาน และรายละเอียดของผู้จองไปทาง inbox แล้ว ยังไม่ได้รับการตอบกลับ

ตอบ

- ขอความกรุณาท่านส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาล ตามที่ระบุในข้อการจองโดยการโอนเงิน ตาม link ด้านล่างนี้ ?

⬇️ https://forms.gle/UzHReTZGnhUK9xa96

- สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน google form ให้โรงพยาบาลแล้ว ขอความกรุณาท่าน “ไม่ต้อง” ส่งซ้ำอีก

- สำหรับท่านที่เคยส่งหลักฐานการโอนเงินให้โรงพยาบาล “ในช่องทางอื่น” ขอความกรุณาให้ท่าน “ส่งอีกครั้ง” ผ่าน google form

- ทั้งนี้ เพื่อโรงพยาบาลจะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้โดยเร็วที่สุด

4. เงินค่าวัคซีนที่ชำระไปแล้ว ทั้งแพคเกจละ 3,800 บาท หรือแพคเกจละ 3,400 บาท ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการคืนให้ด้วยวิธีใด และคืนเมื่อไร (ปัจจุบัน ราคาแพคเกจคือ 3,300 บาท)

ตอบ

- สำหรับแพคเกจ 3,800 บาท โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่าน แพคเกจละ 500 บาท

- สำหรับ แพคเกจ 3,400 บาท โรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่าน แพคเกจละ 100 บาท

- วิธีการคืนเงิน

- กรณีจองวัคซีนทาง website โดยการใช้บัตรเครดิต ทางธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรอบบิลถัดไป

- กรณีที่ชำระค่าวัคซีนโดยการโอนเงิน, พร้อมเพย์, เงินสด หรือ Scan QR Code ทางโรงพยาบาลจะติดต่อท่าน เพื่อส่ง link ไปให้ท่านกรอกรายละเอียดการคืนเงิน ประมาณสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564

5. การแจ้งลำดับคิวการฉีดวัคซีนจะทราบได้เมื่อไร

ตอบ

- ตามที่โรงพยาบาลแจ้งไว้ในครั้งแรก ว่าจะประกาศลำดับคิวหลังวันที่ 10 กรกฏาคม แต่เนื่องด้วยมีผู้ให้ความสนใจจองวัคซีนเป็นจำนวนมากจากหลายช่องทาง จึงทำให้โรงพยาบาลต้องลำดับคิว ตามวันที่/เวลาการชำระเงิน โดยนำทุกช่องทางมาจัดเรียงลำดับ จึงอาจใช้เวลาดำเนินการพอสมควร โรงพยาบาลจึงขอประกาศลำดับคิวให้ทุกท่านทราบในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคม

6. มีวัคซีนที่หลุดจองบ้างหรือไม่ หากมีสามารถขอรับสิทธิ์แทนได้หรือไม่

ตอบ

- ในขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนที่หลุดจอง กรณีมีวัคซีนหลุดจอง ทางโรงพยาบาลจะรวบรวมจำนวนและประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาท่านติดตามข่าวจากช่องทางการสื่อสาร ของโรงพยาบาล

7. จองวัคซีนไม่ทัน จะมีเปิดรับจองวัคซีนอีกหรือไม่ ถ้ามี กำหนดเวลาได้ไหมว่าเมื่อไร

ตอบ

- โรงพยาบาลจะรีบสรุปยอดการจองวัคซีน หากมีวัคซีนที่จะเปิดให้จองเพิ่มเติม จะแจ้งให้ท่านทราบทาง Facebook

โรงพยาบาลวิภาวดีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจจองวัคซีนในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้