ปิดรับลงทะเบียน Drive Thru COVID-19 Test ชั่วคราว

ปิดรับลงทะเบียน Drive Thru COVID-19 Test ชั่วคราว

ประกาศ!!

ปิดรับลงทะเบียน Drive Thru COVID-19 Test ? ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมากเพื่อการจัดสรรคิวตรวจให้ครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ หากสามารถเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มได้อีกโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบต่อไป ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.20 น.

.

เปิดบริการแล้วตั้งแต่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป

รพ.วิภาวดี เปิดรับตรวจ Drive Thru COVID-19 Test ?

วันละ 200 รายเท่านั้น และโดยการนัดหมายเท่านั้น (ไม่รับ walk in)

กรุณากรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ลงทะเบียนล่วงหน้า และรอ sms ตอบกลับนัดหมายวัน เวลา ตรวจ และต้องแสดง sms เพื่อเข้ารับการตรวจเท่านั้น

.

เวลาให้บริการ 08.00–17.00 น.

☎️สอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2561-1111, 0-2058-1111 กด 2

?หมายเหตุ :

1.การลงทะเบียน กรุณาใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 คน ต่อ 1 หมายเลข

2.รพ.จะปิดรอบการลงทะเบียนเวลา 17.00 น.ของทุกวัน เพื่อส่ง SMS ภายใน 20.00 น.