ประกาศ โรงพยาบาลวิภาวดีรับฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม

ประกาศ โรงพยาบาลวิภาวดีรับฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม

ประกาศ

โรงพยาบาลวิภาวดีรับฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เฉพาะองค์กรและหน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค์ไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยตรงเท่านั้น  สำหรับประชาชนทั่วไปทาง รพ.ไม่สามารถเปิดรับจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ให้ท่านได้เนื่องจากทางสถาบันจุฬาภรณ์ยังไม่มีนโยบายจำหน่ายวัคซีนให้กับ รพ.เอกชนโดยตรง

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางสื่อสารของโรงพยาบาลต่อไป

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกขายตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนขตฤกษ์ ในวันและเวลาทำการ  เวลา 08.00-17.00 น. โทร.0-2561-1111 ต่อ 2150-1