รพ.วิภาวดี ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

รพ.วิภาวดี ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

ด้วย โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4 ครั้ง ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 25 ปีวิภาวดี ชั้น 9 อาคาร 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2564  เวลารับบริจาค     09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. พักกลางวัน)

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลารับบริจาค     09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. พักกลางวัน)

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่  27   สิงหาคม    2564  เวลารับบริจาค     09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. พักกลางวัน)

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  2564  เวลารับบริจาค   09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. พักกลางวัน)

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว