ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

ขั้นตอนเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

 

ที่โรงพยาบาล ใช้เวลา 5-7 นาที รอดูอาการ 30 นาที

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official Account “หมอพร้อม

ขั้นตอนที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ใบนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 2

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์(Line OA หมอพร้อม) วัดความดันโลหิตก่อนกลับบ้าน

 

เมื่อลงทะเบียนวัคซีนได้แล้วได้วัน เวลา และสถานที่ฉีด การเตรียมตัวดังนี้

 วันไปฉีดวัคซีน

1. ไปให้ตรงเวลา ถึงสถานที่ก่อนเวลา 30 นาที

3. ก่อนไป พักผ่อนให้เพียงพอ

4. ทานอาหารให้ครบตามมื้อปกติ

5. ดื่มน้ำมากๆให้ถึง 1 ลิตร

6.ทานยาประจำตัว ตามปกติ 

7. ใส่ชุด ที่เปิดหัวไหล่ง่าย

8. ใส่หน้ากาก 2 ชั้น (ถ้าไหว)

9. ใส่ face shield (ถ้ามี)

10. ใช้แอลกอฮอล์พ่นมือบ่อยๆ

11. เอาปากกาไปเอง (ถ้ามี)                            

 

ถึงโรงพยาบาล ยื่นบัตรประชาชน ตรวจสอบรายชื่อ

1. จะได้เอกสาร ประเมินความเสี่ยง ใบยินยอมรับวัคซีน กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

2. ถ้าไม่พบปัญหาข้อห้าม รอเข้าฉีดยา

3. ฉีดยา ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด

4. เมื่อฉีดแล้ว นั่งพักสังเกตอาการ 30 นาที ถ้าผิดปกติ แจ้งแพทย์ทันที

5. อยู่โรงพยาบาลห้ามคุยกัน ห้ามใกล้คนอื่น  

6. เมื่อพักครบเวลา 30 นาที แจ้งเจ้าหน้าที่รับบัตรนัดฉีดเข็มที่  2 กลับบ้านได้

7. กลับบ้าน อาบน้ำ สระผม  ลงปฏิทิน วันนัดเข็มที่ 2

 

โรงพยาบาลวิภาวดีภูมิใจ..ที่ได้ดูแลคุณ