งานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19

งานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19

? 9–12 กรกฎาคม 2567 พบกับงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 19
โดยโรงพยาบาลวิภาวดี ยกขบวนตรวจมาให้ท่านพร้อมทั้งรับฟังเสวนากับ นพ.รษิญะ อินทร์พยุง แพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์สุขภาพ และอาชีวอนามัย
ในหัวข้อ “Balance Your Life ปรับไลฟ์สไตล์ สร้างสมดุล กาย – ใจ”
.
รายการตรวจ
? ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง
? ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
? ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยพยาบาลจิตเวช
.
.

? ณ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู
.
#คลินิกลอยฟ้า
#โรงพยาบาลวิภาวดี
#VibhavadiHospital

<