สมัครอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปปี 2567 (First Aid and BLS with AED for Bystander) ปีที่ 25

สมัครอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปปี 2567 (First Aid and BLS with AED for Bystander) ปีที่ 25

โรงพยาบาลวิภาวดี ? ขอเชิญสมัครอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปปี 2567 (First Aid and BLS with AED for Bystander) ปีที่ 25 ??

? ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 รพ.วิภาวดี

 

วันที่อบรม

?️ วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2567

• รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน เต็ม!

• รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียน เต็ม!

 

?️ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2567

• รุ่นที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน เต็ม!

• รุ่นที่ 4 เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียน คลิก!

 

?️ วันอังคารที่ 27 ส.ค. 2567

• รุ่นที่ 5  เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน คลิก!

• รุ่นที่ 6  เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียน คลิก!

 

เงื่อนไขการสมัคร

  1.  ขอสงวนสิทธิ์ การสมัครอบรม 1 ท่านต่อ 1 รุ่นเท่านั้น
  2.  รับจำนวนจำกัด 60 คน / รุ่น (กรณีมาอบรมในนามบริษัท จำกัดบริษัทละ 5 ท่าน/รุ่น)
  3.  มีอายุระหว่าง 18-60 ปี
  4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร
  5. การแต่งกาย ชุดสุภาพ ไม่รัดแน่นจนเกินไป สุภาพสตรีควรสวมกางเกงเพื่อสะดวกในการฝึกปฏิบัติ
  6. เงื่อนไขการสมัครและการอบรมเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด

 

<