โรงพยาบาลวิภาวดี รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

โรงพยาบาลวิภาวดี รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

โรงพยาบาลวิภาวดี รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ไปด้วยกัน ?

ประเภทที่ 1 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

? ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

? เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

<