แถลงข่าว "Stop Dengue ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก"

แถลงข่าว "Stop Dengue ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก"

        โรงพยาบาลวิภาวดี ได้เล็งเห็นถึงการตระหนักรู้ และการป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุข จึงได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัววัคซีนเดงกี พร้อมการบรรยายให้ความรู้ โดยมีแขกรับเชิญ ดาราหนุ่ม คุณพงศกร เมตตาริกานนท์ (คุณเต้ย) นักแสดง ช่อง 3 ผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.  เข้าร่วมงานและฟังบรรยาย เพื่อให้รู้จักวิธีป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G อาคาร Vi Plaza 

 

กำหนดการรายละเอียดกิจกรรม

 

09.00 น.  ● ลงทะเบียนร่วมงาน สื่อมวลชน และแขกรับเชิญ

10.00 น.  กล่าวแนะนำกิจกรรม กล่าวต้อนรับผู้บริหาร สื่อมวลชนผู้ร่วมงาน

- เสวนา “Stop Dengue ด้วยวัคซีนไข้เลือดออก” Doctor Talk ร่วมกับแขกรับเชิญ โดย พญ.ปราณี สิตะโปสะ กุมารแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.วิภาวดี และ คุณพงศกร เมตตาริกานนท์ (คุณเต้ย) นักแสดง ช่อง 3 (ประมาณ 20-30 นาที)

- ผู้บริหาร แพทย์ Influencer ร่วมถ่ายภาพเปิดตัวโครงการ

11.30 น.  ปิดงาน